· 

Wat als je zoon of dochter niet klaar is voor overname van uw familiebedrijf?

overname familiebedrijf

Uit een groot onderzoek die gehouden is in Nederland en Vlaanderen is gebleken dat een kwart van de bedrijven nog niet klaar is voor een overname die eigenlijk gezien de leeftijd wel dient te geschieden. Van de ondervraagde bedrijven bestaat namelijk die kwart uit bedrijfsleiders die ouder zijn dan 55 jaar en dus al richting de pensioen gerechtigde leeftijd gaan. De grote meerderheid verkiest een familiale opvolging als het aankomt op deze overname. De helft van de ondervraagde vreest zelfs voor vereffening als er in de eigen kring geen geschikte kandidaat wordt gevonden.

 

Meestal wordt tijd aangegeven als de oorzaak van het uitstellen of afstellen van de overname. Volgens de huidige eigenaar, zoals de vader of moeder van een familie is er te weinig tijd om zoon of dochter klaar te stomen voor een overname. Het is voor hun gevoel te veel in een te korte tijd om over te dragen. Echter hier ligt dus eigenlijk ook al een antwoord op het probleem voor veel van deze bedrijven. 

 

Je dient hiermee dus op tijd te beginnen en het stapsgewijs uit te bouwen. Timing is hierin ook belangrijk. Te vroeg overdragen leidt tot botsingen en te laat tot tijdsgebrek. Hoe moet het dan wel? De beste leeftijd voor overdracht is tussen het dertigste en veertigste levensjaar. De voorganger is dan vermoedelijk ergens is de zestig, het ideale moment. Wanneer de eigenaar langer zou wachten dan is de kans op frustratie bij de jongere generatie groot.

Hindernissen die bij de machtsoverdracht

Niet alleen de planning wordt als lastig ervaren, ook het overdragen van de macht als  ingewikkelde procedure. Dit komt vooral door de onwetendheid binnen de familiebedrijven.

Hoe draag je bijvoorbeeld de kennis over van het bedrijf, de relaties of leveranciers. Ook de mate van overdracht wordt ook gezien als een ingewikkelde afweging. 

 

Wat gebeurd er met de eigendommen en hoe worden strategische beslissingen genomen binnen het bedrijf. Blijft dit in samenspraak tussen de oude en nieuwe garde of moet dit compleet overhandigd worden aan de nieuwe generatie. Machtsoverdracht wordt ook nog eens totaal anders als er wordt besloten om de leiding toch uit handen te geven aan een externe partij of dat er familieleden worden uitgekocht. Het kan de verhoudingen binnen een familie totaal wijzigen. Of de uitkoopsommen kunnen voor een forse waardedaling van een bedrijf tot gevolg hebben.

 

Wanneer er besloten wordt tot vereffening dan raden we aan om hiervoor een vereffenaar in te schakelen. Wanneer het bedrijf binnen de familie blijft, waar we in dit stuk van uitgaan is het zaak om hier op het juiste moment wordt begonnen. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat de kennisoverdracht en machtsoverdracht geleidelijk gebeurd en dat de spanningen binnen de familie beperkt blijven. Wat betreft de benodigde stappen voor een machtsovername verwijzen we graag naar het volgende artikel.


www.weetjedat.nl Blog Feed

Waarom zelf je auto wassen beter is voor je portemonnee (do, 18 jul 2024)
>> meer lezen

Wat is IT Asset Disposition? (Fri, 05 Jul 2024)
>> meer lezen

De productie van hooi: een essentieel onderdeel van de landbouw (Sat, 15 Jun 2024)
>> meer lezen

Wat betekenen de codes bij Velux dakramen? (Wed, 12 Jun 2024)
>> meer lezen

Wat is high tack kit? (Mon, 10 Jun 2024)
>> meer lezen

Reactie schrijven

Commentaren: 0